RSS - potenciál pro malé a strední podnikání


V oblasti malého a stredního podnikání byla technologie RSS málo využívána. Pritom je RSS nenárocné a predstavuje efektivní zpusob publikace aktuálních informací a novinek. Díky RSS mužete nabídnout svým zákazníkum extra servis a informace, címž zameríte více pozornosti na svou spolecnost, produkty a služby.

(Fotografie: Fairview-Images)

RSS je zkratka pro “Really Simple Syndication”, preloženo do ceštiny, "skutecne jednoduché sdružování". Díky RSS mužete mít k dispozici na jedné webové stránce prehledne usporádané a utrídené aktuální informace z více zdroju. Pokud Vás nekteré z nich zaujmou, stací pouze kliknout na titulek nebo intro a budete automaticky presmerování na príslušnou stránku.


RSS se rozšírilo do sveta predevším díky webblogerum, kterí své blogy casto doplnují novinkami, zajímavostmi a komentári. V praxi vetšinou prebírají pomocí RSS informace ze svých oblíbených stránek, což nabízí bloggerum znacnou úsporu casu pri hledání nových podnetu k clánkum. Bloggeri zpravidla publikují novinky nepravidelne a proto uživatelé musí danou stránku casto návštevovat a hledat, zda se na ní neobjevil nový clánek. Díky RSS nemusí stránku neustále navštevovat, RSS ctecka sama uživateli podá zprávu, když se na stránce objeví nový clánek, a zároven nabídne krátkou ukázku textu.


RSS pracuje opravdu jednoduše: Pridáte si do indexu RSS ctecky stránku, která Vás zajímá, a jakmile se objeví nový clánek (informace, príspevek atd.), dostanete oznámení s linkem zdroje. Když na nej kliknete, jste automaticky presmerováni na daný clánek. Jinými slovy – nemusíte hledat na webu novinky, novinky prijdou samy za Vámi.

Odebírání informací

Ne všechny stránky mají vlastní RSS kanál, RSS je zpravidla využívána weby, které casto a pravidelne aktualizují svuj obsah, jako napríklad zpravodajské a informacní portály a webblogy. Stránky, které využívají RSS, lze vetšinou poznat pomocí oranžoveho zaobleného ctverce s bílým nápisem “XML” nebo modrým tlacítkem s rovnež bílým nápisem “RSS”. Používáním RSS ctecky mužete používat RSS zdroje Vašich oblíbených stránek a blogu, program automaticky vybírá titulky a ukazuje je na prehledu ctecky ve Vašem prohlížeci. Pokud chcete císt nekterý clánek, stací kliknout na titulek a automaticky se ocitnete na príšlušné stránce daného webu.

RSS ctecky


RSS reader (“ctecka”) je program, který Vám umožní císt nové clánky, které jsou pro Vás na dané webové stránce zajímavé. K dispozici jsou rozdílné ctecky pro Linux, Macintosh a Windows, nekteré je nutno zakoupit, jiné jsou k dispozici zdarma. Záleží jen na Vás, pro kterou z nich se rozhodnete, ale zpravidla platí, že vetšina volných RSS ctecek /zdarma ke stažení/ plne vyhovuje pro každodenní užití. Placené ctecky vetšinou nabízejí pridanou hodnotu ve forme speciálních funkcí. Nekteré ctecky nabízejí pouhé ctení zdroju, jiné nabízejí napríklad tvorbu vlastního blogu. Pokud si stáhnete nebo zakoupíte RSS cteckou mužete si “registrovat” daný RSS zdroj pomocí kliknutí na (zpravidla) oranžové nebo modré tlacítko. Internetová adresa zdroje je tak jednoduše zkopírována a vložena do indexu RSS ctecky.

Zdroj: Kamerkrant - Rotterdam editie - září 2006 - Page 20 focus
Copyright (c) 2006 KVK 07 2006

Výhody využívání RSS

Krome možnosti být stále a aktuálne informován mužete technologii RSS využít pro Vaši vlastní stránku. Poté muže potenciální zákazník získávat Vaše obchodní informace, aniž by musel pracne prohledávat Vaši webovou stránku.

Nabídka informací na Vaší webové stránce prostrednictvím RSS znacne zvyšuje jejich dosah a ctenost s minimálním úsilím a náklady. Výhod je samozrejme více.

Výhody

 • RSS je levné: K dispozici je velké množství RSS readeru (“ctecek”) ke stažení zdarma. Prijímání informací ze zdroju prostrednictvím RSS je zpravidla rovnež zdarma.
 • Vyžaduje minimální úsilí: RSS ctecka rozpozná novinku na webové stránce a v reálném case ji zašle všem, kterí z ní odebírají zprávy.
 • Jedná se o “extra” službu – uživatelé ci návštevníci mohou získávat Vaše novinky dosud nevídanou rychlostí.
 • Programy publikují informace ve standardizované podobe a tak je mohou další stránky jednoduše prevzít a umístit je ve vlastním prostredí.
 • Stále více uživatelu prichází na webové stránky prostrednictvím RSS vyhledavacu a portálu. Publikováním vlastních obchodních informací prostrednictvím RSS kanálu zvyšujete pravdepodobnost, že uživatelé se dostanou práve na Váš web.
 • Rešením je tedy práve volba RSS: Nabízením tohoto druhu obsahu mužete v podstate vydávat vlastní (digitální) noviny.
 • RSS zdroje Vám dávají príležitost pro nové zpusoby reklamních sdelení. Prostor v RSS zdroji mužete nabídnout externímu inzerentovi nebo jej využít pro vlastní reklamní kampan. Pokud to s reklamou nepreženete a jemne ji do textu zacleníte, uživatel tuto informaci prijme bez negativních konotací.
 • RSS je produkt pro komunikaci one-on-one: odberatelé Vám tím dávají zpetnou vazbu, o které produkty/informace mají skutecne zájem. Cílená návštevnost a nabídky informací jsou velmi úzce propojeny. To muže být velmi atraktivní pro inzerenty.

Upozornení

Jak ale můžete vytvořit svůj vlastní RSS zdroj? Na searchenginewatch.com si mužete precíst manuál krok za krokem. Poté, co vytvoríte svuj vlastní zdroj, je vhodné jej ješte více zviditelnit. Mužete toho docílit napríklad pridáním zdroje do RSS portálu a vyhledavacu (napr. www.plazoo.com).

-------------------------------------------------------

Resumé bezplatných RSS ctecek

Pro ctení RSS zdroju budete potrebovat nekterou z RSS ctecek. K dispozici je jich velké množství – zdarma i placených. Mužete mít ctecku coby program, který si musíte (casto bohužel složite) nainstalovat ve svém pocítaci. Stejne tak mužete využít webových stránek s tuto funkcí; dokonce existují i prohlížece, které jsou s RSS kompatibilní.

Volne stažitelné RSS ctecky:

 • Bloglines (anglicky, www.bloglines.com)
 • BottomFeeder (anglicky, Linux, Mac, Windows, www.cin-comsmaltalk.com/bottom-feeder)
 • FeedReader (anglicky, Windows, www.feedreader.com)
 • NetNews Wire Lite (anglicky , Mac OS X, www.versiontracker.com (search for “net-news)
 • RSSreader.nl (anglicky, Windows, www.rssreader.nl)
http://rss.startpagina.nl
----------------------------------------------------
NL UK DE FR ES CZ RU PL